http://www.hkr.se VFU-& Studieplanering
     
usr = isStudent = false isAdmin = false errMsg =
 
Användare:
Lösen:

Välkommen till VFU-och studieplanering.

Högskolan Kristianstad har ett gemensamt stödsystem för administration av VFU- (verksamhetsförlagd utbildning) och studieplanering.

I VFU-planeringen ser du din/a VFU-placering/ar.
Du kan lämna önskemål om i vilket/vilken företag/enhet/kommun du önskar göra din VFU samt se dina kommande VFU-placeringar.

Har du frågor om din VFU-placering? Kontakta administrativ personal på sektionen alternativt kursansvarig lärare. Kontaktuppgifter till sektionerna finns på:

Studentinformation

I studieplanering ser du eventuella anteckningar, om du har en individuell studieplan, etc.

Har du frågor kring din studieplanering? Kontakta din studie- och karriärvägledare:

Studie-och-karriärvägledning

Problem med att logga in, maila till ase.svensson@hkr.se

 
Högskolan Kristianstad
Ansvarig för sidan: Åse Svensson